Primaria Huedin

Monday
Jun 18th
    Romanian English French German Hungarian Italian Polish
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Huedinul, cel mai mare oras al judetului (singurul), este situat in partea de vest a acestuia, pe o intindere de 61 kmp la altitudinea de 556 m, adapostita de masivul Vladeasa care atinge inaltimea de 1838 m. Asezat intr-o depresiune larga a Muntilor Apuseni, strabatuta de raul Crisul Repede, orasul este traversat de magistrala rutiera Bucuresti - Cluj - Oradea si de cea feroviara cu acelasi parcurs. Din punct de vedere administrativ orasul include si localitatea Bicalatu.
Dovezi arheologice, lingvistice, numismatice si artistice atesta existenta unei vieti continue pe aceste locuri de peste 2500 ani, asezarea jucand, de-a lungul istoriei, rolul unui loc de targ dar si de popas sau “hodina”, cum spun taranii, fapt ce acrediteaza concluzia ca de aici deriva numele orasului.
Prima atestare documentara dateaza din 1332 cand, intr-un registru papal este amintit “preotul Marcu din satul Huedin” care trebuie sa achite 14 grosi drept dijma papala. De asemenea, un document din 1399 precizeaza ca domnul |arii Romanesti, Mircea cel Batrin poseda “un domeniu intins al cetatii Bologa numita si cetatea Huedin”.

 

 

 


 

ANUNTURI

 


 

 

Cetatenii Orasului Huedin pot depune sesizari si reclamatii in scris la
sediul serviciului Politiei Locale 
din cadrul Primariei Orasului Huedin
, la numerele de telefon: 0264351431, 0759042958, 0759042959

cit si pe site-ul acesteia : http://politialocala.primariahuedin.ro/sesizare/


Serviciul politienesc este asigurat intre orele 06:00-22:00

 


ZILELE ORASULUI „ÎN FLORAR LA HUEDIN”

EDITIA a XIX-a
(23 - 27.05.2018)

 

 


 

 


A N U N T

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2018,  ACTIVITATEA CORSPUNZTOARE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A FOST DELEGATA CATRE SC SYVLEY SALUBRISERV SRL  CU SEDIUL ÎN ORASUL CEAUSUL DE CAMPIE, JUD. MURES,

SC SYVLEY SALUBRISERV SRL PRIN BIROUL DESCHIS ÎN P.TA REPUBLICII NR. 27 (LÂNGA MAGAZINUL NAPOLACT) VA EFECTUA OPERATIUNEA DE ÎNCHEIERE  A CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE ATÂT CU PERSOANELE FIZICE CÂT SI CU PERSOANELE JURIDICE.
IN CONFOMRITATE CU PREVEDERILE LEGALE IN VIGOARE,  SINGURUL OPERATOR CARE POATE DESFAURA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE PE RAZA ORASULUI HUEDIN ESTE SC TRANSIM SA HUEDIN, IAR CONTRACTELE DE SALUBRIZARE POT FI INCHEIATE DOAR CU ACEASTA SOCIETATE.

PRIMARIA HUEDIN

 


 


 

Regulament Finantari Nerambursabile 2017

 


ANUNT IMPORTANT !

INCEPAND CU 1 MARTIE 2017

PLATA ONLINE A IMPOZITELOR
SI PLATA CU CARDUL BANCAR LA CASIERIE

POSESORII DE CARD BANCAR POT ACHITA IMPOZITELE, TAXELE SI AMENZILE PRIN:

1. PLATA ONLINE, ACCESAND SITE-UL PRIMARIEI (http://www.primariahuedin.ro), BUTONUL PLATI ONLINE.
2. DIRECT LA CASIERIA PRIMARIEI, PRIN TERMINALELE POS.


 

ANUNT PUBLIC
Consiliul Local al Orasului Huedin,
organizeaza prin Comisia de selectie desemnata prin H.C.L  la sediul Primariei
evaluarea/selectia prealabila in vederea numirii unui numar de 3 membrii 
in Consiliul de administratie la S.C TRANSIM S.A

 


 

 

ANUNT IMPORTANT
Incepand cu data de 01.11.2016, Operatorul Serviciului de Salubrizare al Orasului Huedin S.C. Crisul Huedin S.A., din motive financiare nu mai poate presta
acest serviciu astfel ca, contractele incheiate cu persoanele fizice isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 


REGULAMENTUL DE STABILIRE SI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE
SE VA AFLA IN DEZBATERE PUBLICA PINA IN DATA DE 28.10.2016 ORA 8

PROPUNERI DE COMPLETARE SAU MODIFICARE POT FI DEPUSE PINA LA DATA MENTIOJNATA ANTERIOR PRIN FAX 0264351564 SAU EMAIL Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 


 

PROGRAMUL ANUAL PE ANUL 2016
PENTRU ACORDAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE
ETAPA A II - A

 

 


 

A N U N T

Luni 11 iulie 2016 va incepe distribuire alimentelor furnizate in cadrul programului POAD 2015.

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD si care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaaie pentru sustinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Somerii care beneficiaza în conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de pâna la 450 lei, inclusiv, si somerii care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, sunt de pâna la 450 lei/luna inclusiv;
e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pâna la 450 lei/luna inclusiv;
f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiatilor interpreti sau executanti din România, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri în afara de cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, ale caror cuantum cumulat este de pâna la 450 lei/luna inclusiv;
g) persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii, care nu beneficiaza de îngrijire în servicii sociale în regim rezidential, publice sau private;
h) persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pâna la 450 lei/luna/persoana, inclusiv, si nu se încadreaza în niciuna dintre categoriile prevazute la lit. a) – g), stabilite prin dispozitie a primarului.
(2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii mentionate la alin. (1) beneficiaza de ajutoare alimentare pentru o singura categorie careia îi apartin la data distributiei ajutoarelor.
(3) Persoanele care la data distributiei ajutoarelor alimentare apartin categoriilor prevazute la alin. (1), dar nu figureaza pe listele initiale prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adaugate de autoritatile executive ale autoritatilor publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative.
(4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toti membrii familiilor prevazute la alin. (1) lit. a), b) si h), mentionati în dispozitia scrisa a primarului.
(5) Mostenitorii beneficiarilor înscrisi pe listele initiale care au decedat pâna la data distributiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi pâna la deces.
(6) Persoanele care se afla în perioada de satisfacere a stagiului militar, executa pedepse privative de libertate, au domiciliul sau resedinta în strainatate sau beneficiaza de îngrijire în servicii sociale în regim rezidential, publice sau private, nu beneficiaza de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.


ORAR
LUNI-VINERI orele 09-13
CASA DE CULTURA HUEDIN
Relatii Tel.: 0264351548

Toti beneficiarii care ridica produse alimentare trebuie sa prezinte actul de identitate în original si copie.
Cupon pensie, decizie sau certificat de handicapat

 

 


 

A N U N T   P U B L I C

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul
„Ro-NET - Construirea unei infrastructuri nationale de broadband în zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale”
propus a fi implementat la nivel national.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorittailor competente pentru protectia mediului:
- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, str. Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti;
- la sediul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, Bulevardul Libertatii, nr. 14, sector 5, Bucuresti,
în zilele de Luni – Joi, între orele 08:30–16:00 si Vineri între orele 08:30–13:30

Memoriul de prezentare este afisat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând domeniul Reglementari / Acord de mediu / Documentatii procedura EIM si EA.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti si la urmatoarea adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 


Asociatia Oraselor din Romania

Bucuresti, 3-5 Aprilie 2016


"DIPLOMA DE EXCELENTA"
pentru
"CEL MAI IMPLICAT PRIMAR DE ORAS"
IN MANDATUL 2012-2016
Dr. Morosan MirceaD I S P O Z I T I E

privind stabilirea locului de afisaj electoral, pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016

 


D I S P O Z I T I E

privind stabilirea numarului Circumscriptiei Electorale, delimitarea si, numerotarea sectiilor de votare din orasul Huedin pentru Alegerile Locale din 5 iunie 2016


A N U N T I M P O R T A N T ! ! !


CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR PENTRU CLADIRILE CU DESTINATIA MIXTA CAT SI LA MODUL DE ACORDARE A SCUTIRILOR POTRIVIT LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL


IN ACEST SENS,

A. PERSOANELE FIZICE CARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015 AU IN PROPRIETATE CLADIRI CU DESTINATIE MIXTA, SUNT RUGATE SA SE PREZINTE CU ACTE DOVEDITOARE LA SERVICIUL IMPOZITE ?I TAXE LOCALE HUEDIN PANA LA DATA DE 31.03.2016 (preferabil pana la data de 23 martie 2016 pentru a avea posibilitatea analizarii si prelucrarii cererilor, declaratiilor), astfel:

1. CERTIFICATUL DE INREGISTRARE ?I CERTIFICATUL CONSTATOR PENTRU SEDIUL SI PUNCTUL DE LUCRU (daca este cazul),
2. ACTE DIN CARE SA REZULTE DETINEREA SPA?IULUI (extras cf, contract de inchiriere, contract de comodat, etc.),
3. ACTE DIN CARE SA REZULTE CHELTUIELILE CU UTILITATILE ( prin sintagma cheltuieli cu utilitatile se intelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, termoficare, apa, canalizare),
4. ALTE DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE SITUATIA REALA A DESTINATIEI CLADIRII.

NOTA: In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

B. PENTRU CLARIFICAREA SITUATIEI JURIDICE ACTUALE CU PRIVIRE LA ACORDAREA SCUTIRILOR POTRIVIT CODULUI FISCAL, PERSOANELE INDREPTATITE SUNT RUGATE SA SE PREZINTE LA SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE HUEDIN PANA LA DATA DE 31.03.2016 (preferabil pana la data de 23 martie 2016 pentru a avea posibilitatea analizarii si prelucrarii cererilor).

CU MULTUMIRI PENTRU INTELEGERE

I.T.L. HUEDIN - 09.03.2016


 


 

Arhiva