Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Huedin

Principalele atribuții ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

 • înscrie imobilele în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;
 • asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 • înscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
 • înscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 • avizează planul urbanistic general;
 • avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
 • avizează tehnic, înainte de depunerea lor în instanța de judecată, expertizele topo-cadastrale întocmite de experții judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenția Națională și de Ministerul Justitiei;
 • autorizează persoanele fizice care executa lucrări tehnice de cadastru;
 • organizează, coordonează și execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuți de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • verifică periodic starea fizica a punctelor din rețelele de sprijin, conform normelor și regulamentelor emise de Agenția Națională;
 • pune la dispoziția autorităților publice și a altor instituții interesate, în condițiile legii, situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile;
 • furnizează persoanelor fizice și juridice, contra cost, servicii și informații conform tarifelor în vigoare;
 • avizează împreună cu instituțiile de specialitate de la nivelul județean și local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosință agricolă și stabilirea rețelei de drumuri agricole;
 • îndrumă activitatea desfășurată de serviciile comunitare pentru cadastru și agricultură, constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
 • asigură evidența documentațiilor de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor și a suprafețelor aferente;

Program înregistrare cereri: L-J: 08:00 – 14:00, V: 08:00 – 13:00

Program eliberare cereri: L-J: 11:00 – 16:00, V: 09:00 – 13:00

Address

Str. Gheorghe Doja, nr. 7, Huedin, Județul Cluj, Cod poștal 405400. Clădirea Ocolului Silvic - parter.

Open in Google Maps

Opening hours

 • luni
  8:00 - 16:00
 • marți
  8:00 - 16:00
 • miercuri
  8:00 - 16:00
 • joi
  8:00 - 16:00
 • vineri
  8:00 - 13:00
 • sâmbătă
  Closed
 • duminică
  Closed
Tranducere
error: Content is protected !!