Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Huedinul

Oraşul Huedin este situat în partea nord-vestică a României și respectiv a județului Cluj, la aproximativ la 500 km nord-vest de capitala țării, ceea ce corespunde unei poziții vestice în cadrul Transilvaniei. Situat pe DN 1 (E60), la 100 km est de Oradea și 50 km vest de Cluj-Napoca, la  intersecţia  drumului  național  cu  drumul  judeţean  care uneşte județul Sălaj cu localităţile  din Țara Moților.  Oraşul  este  poziţionat  în  Depresiunea  Huedinului,  la confluenţa râului Crișul Repede cu pârâul Domoş, la o altitudine de peste 500 m. Localitatea  componentă  Bicălatu  este  situată în  nord-estul  Huedinului,  la aproximativ  3 km distanţă faţă de acesta.

Structura demografică

Datele statistice parţiale rezultate din recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011 au relevat că populaţia stabilă a oraşului Huedin este compusă dintr-un număr de circa 9400 de locuitori, uşor predominantă fiind populaţia de sex feminin. Demografia este într-o uşoară scădere faţă de recensământul din 2011. Îmbucurător şi extrem de benefic pentru dezvoltarea localităţii este faptul că ponderea o deţine populaţia tânără, cu vârste cuprinse între 20-50 ani, care constituie un procent important din populaţia oraşului, ceea ce înseamnă că Huedin are asigurate resursele umane necesare dezvoltării, respectiv forţă de muncă tânără.

Statutul administrativ și implicațiile acestuia

Huedinul este în prezent singurul oraș din județul Cluj, celelalte localități urbane având rangul de municipii, cu o populație puțin sub 10,000 de locuitori potrivit datelor de la ultimul recensământ. Inițial, Huedinul a fost un sat care apoi datorită poziției sale de la confluența unor drumuri comerciale s-a transformat în târg și apoi în oraș. În istoria modernă, orașul a avut întotdeauna un rol administrativ important, polarizând, în funcție de împărțirile administrative un număr variabil de comune din actualele județe Cluj și Sălaj. Astfel, orașul a fost pe rând, cerc administrativ cu 30 de localități, în cadrul circumscripției Cojocna (1850), apoi cerc administrativ cu 56 de localități în cadrul municipiului Cluj (1857), plasă cu 46 de localități în cadrul comitatului Cluj (1876), cea mai întinsă plasă cu încă 45 de sate, în cadrul Comitatului Cluj (1910), centru de plasă de care aparțineau 20 de comune (1926). Din anul 1929 Huedinul a devenit oraş şi era centrul plăşii omonime de care aparțineau 57 de sate. Începând cu anul 1934 plasa Huedin avea arondate 29 comune şi 7 notariate, fiind astfel plasa cu cele mai multe comune din judeţ. În timpul experimentării modelului sovietic de organizare administrativă, cu regiuni și raioane, Huedinul a fost centru raional (împreună cu 42 de comune), dar orașul a fost degradat la rangul de comună și atunci s-a adăugat și satul Bicălatu. Începând cu anul 1961 a redevenit oraș, statut pe care l-a păstrat și în cursul ultimei organizări administrative (1968), pe județe, care este în vigoare și astăzi.

Trebuie spus că în prezent statutul de oraș acționează mai degrabă în dezavantajul orașului. În cadrul ciclului de programare 2007-2013 și 2014-2020 a politicii de coeziune a Uniunii Europene, Huedinul a fost privat de investițiile acoperite de Programul Operațional Regional, care se adresau doar orașelor cu peste 10,000 de locuitori. În acest context, mediul rural a avut mai multe șanse să acceseze fondurile europene decât Huedinul.

Tranducere
error: Content is protected !!