Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Existența unei strategii de dezvoltare pentru fiecare comunitate este necesară. La nivelul UAT Huedin, strategia de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 vizează plierea activității administrative în funcție de oportunitățile deschise acum orașelor de talia Huedinului pentru atragerea de fonduri europene în noul exercițiu – fonduri nerambursabile. Noua strategie de dezvoltare este în curs de elaborare și va fi publicată la finalul anului 2020, pânâ la acest moment, Huedinul având la baza activității administrative, strategia de dezvoltare pentru anii 2015-2020.

Tranducere
error: Content is protected !!