Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Consiliul Local Huedin funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului, act normativ ce a fost adoptat în baza și în corelare cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Conform art. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare, Comisiile Consiliului Local au următorul rol:

  • analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local din domeniul lor de activitate;
  • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local;
  • îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului Local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Comisia pentru activități economico- financiare și agricultură

Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport

Comisia de muncă, protecție socială și juridică

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism

Tranducere
Sari la conținut