Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Școala Gimnazială Specială Huedin

Reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă, precum şi a personalului care este implicat în educaţia acestora. Atribuții

  • realizează depistarea precoce şi asigură intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale;
  • şcolarizează copii cu diverse grade şi tipuri de dizabilităţi;
  • realizează terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi din învăţământul de masă;
  • realizează şi aplică planuri de servicii personalizate;
  • asigură asistenţă psihoeducaţională prin cadre didactice de sprijin;
  • promovează învăţământul incluziv;
  • informează şi consiliază familiile copiilor cu cerinţe educative speciale;
  • colaborează cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.

Address

Str. Avram Iancu, nr. 41, Huedin, jud. Cluj, Cod poștal 405400

Open in Google Maps

Tranducere
error: Content is protected !!